DEEL DIT BERICHT:Heropbouw KMO-units

Stabiliteitsstudie voor de sloop en heropbouw van KMO-units met parkeerdak

Sommige projecten zijn een ware uitdaging. Zeker wanneer er gewerkt wordt tussen bestaande gebouwen, met onregelmatige vormen en op extreem slechte ondergrond.

Structureel ontwerp

Voor dit project te Drogenbos was een grondige en doordachte aanpak nodig. Net datgene waar onze ingenieurs bij BDA Engineering voor bekend staan. Deze prefab betonbouw wordt gerealiseerd tussen bestaande gebouwen die in slechte bouwfysische staat zijn. In combinatie met een waterdicht parkeerdak en grote spantafstanden (tot meer dan 12m) was de uitdaging voor de stabiliteit navenant groot. 

Bovendien waren op het gelijkvloers slechts een beperkt aantal windverbanden toegelaten om de mobiliteit en het ruimtegebruik niet te beperken. De globale stabiliteit wordt dan ook grotendeels verkregen via de algehele schijfwerking, wat niet evident was in combinatie met de grillige gebouwenconfiguratie. 

Ook het vereiste behoud van de bestaande betonhelling in functie van de verplichte toegang voor de brandweer op het parkeerdak was een uitdagende factor, zowel op het vlak van uitvoerbaarheid, planning als lastendaling.

Brandwetgeving

De keuze voor prefab betonsysteembouw was niet evident gezien het architecturale ontwerp voorzag in diverse brandcompartimenten die zich boven elkaar situeren. De vereiste rook-en-warmteafvoerinstallatie zorgt immers voor aanzienlijke sparingen en/of benodigde doorboringen in de isostatische gewelvenplafonds. Dan komt een optimale kennis van de brandwetgeving bij de stabiliteitsingenieur goed van pas om de juiste technische oplossingen aan te bieden. 

Duurzame aanpak

Er werd gekozen voor een combinatie van stalen dakliggers met steeldeckplaten met  het oogpunt voor een lichtere lastendaling. Ondanks de door de bouwheer gewenste hogere overlasten.

Het kwam er op aan de excentrische belasting op de paalmassieven zo laag mogelijk te houden. 

Beperkte werkruimte 

Daarnaast werd het gelijkvloers ontworpen met een gepolierde fundeerplaat op balkenraster. Omwille van de prefabstructuur en de beperkte werkruimte ter plaatse (opstal montagekraan, hoogwerkers,…) kon de eindlaag van de fundeerplaat pas gestort worden na de realisatie van de bovenbouw om schade aan het bouwwerk tijdens de constructiefase te vermijden.

De stabiliteitsstudie moest dan ook rekening houden met deze gefaseerde uitvoering en de beperkte uitvoerbare hoogte van de funderingsbalken en paaljukken. Het uiterst moeilijk bemaalbare terrein resulteerde immers in een beperkte realiseerbare hoogte van deze balken om ‚Äúin den droge‚ÄĚ te kunnen werken.

Het is heel duidelijk dat dit project een uitdaging was voor de stabiliteitsingenieur. Er kwam heel wat bij kijken om deze nieuwbouw netjes structureel in te passen in de bestaande complexe industri√ęle site. Maar door de expertise bij BDA Engineering en het duidelijke overleg met alle bouwpartners krijgt de bouw ondertussen vorm.¬†

Ook een uitdagend plan? Contacteer ons!


Recente projecten