Is een sloopopvolginsplan verplicht?

Uitstel uiterste indieningsdatum forfaitaire landbouwers

Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling

Vanaf 2022 verplichte debietmeters ter staving van werking mestverwerkingsinstallaties

Geen nieuwe verbintenissen mogelijk voor agromilieumaatregelen en beheersovereenkomsten

Kunstmestregister: wat en hoe?

Reliëfwijzigingen met of zonder omgevingsvergunning?

Call groene warmte

Meer samenwerking voor duurzamer watergebruik is nodig

Sea2Land - Proizvodnja gnojiva na biološkoj osnovi iz ribljeg otpada

Advies bij contracten recht van opstal voor windmolens

30 september komt eraan, met wat moet je in orde zijn?

Vergeet je opvolgstaal niet voor behoud van bedrijfsspecifieke mestsamenstelling varkensmest

Op weg naar een lagere waterfactuur

Weidegang in herfst en winter? Zorg voor beschutting!

Flitsontroles op naleving corona-maatregelen

Gelegenheidswerknemers kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid door overmacht quarantaine

Nieuw labelpremie en uitbreiding renteloze energielening vanaf 2021

Flashmoment vastgoed kopen op het platteland

Connect & Learn: Hoe als ondernemer omgaan met handhaving?

Groenbedekkers: dikwijls verplicht, altijd nuttig

Flashmoment toerisme

Online contactdag bij Unizo

Oproep werkgroepen Nutricycle

Digitale factuur

Het landbouwbarema m.b.t. het inkomstenjaar 2019

Vervroegde aftrek van fiscale verliezen

Corona-investeringsaftrek van 25%

Wanneer GPS-verplichting voor vervoer vloeibare dierlijke mest na 1 augustus 2020?

Projectoproep landbouwinnovatiefonds

Nutri-2-Cycle project

Koraci i dokumentacija za otvaranje OPG-a

Pravni oblici poljoprivrednog gospodarstva

Preparation of water treatment study

Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Obavijest o normalnom i redovnom funkcioniranju poslovanja

Program ruralnog razvoja

Miscanthus giganteus u RH

EU laws on renewable energy sources

HZZ edukacija - Voditelj izrade i provedbe EU projekata

Interview za poduzetnica.hr

Zajednička poljoprivredna politika

Ekološka poljoprivreda

IPS with a lecture on the topic of placement and sale of agricultural products in the Municipality of Kistanje

Indienen aanvraag COVID-steunfonds voor aardappelen en sierteelt

Dienst in de kijker: het onderhoudslogboek

Landmax plant klimaatresistente soorten

Opvolging beheerwerken: natuurlijke verjonging grove den

Houtmarkt onder druk

Meer bos in Vlaanderen: 4.000 HA tegen 2024

Landmax stuit op zeldzame fladderiepen in silsombos

Record aantal bomen geïnventariseerd

Deelname aan rondhoutveiling Arnhem

Inspiratie in het arboretum van Tervuren

Realisatie geïntegreerd beheerplan Lippelo

Landmax start op in het westen

De eikenprocessierupsenplaag

Natuurbeheerplan ondersteunt aanpak rododendrons

Goede reactie bomen op snoeiwerken

Digitaal terreinmodel geeft nieuwe kijk op het landschap

Presentatie bij Landelijk Vlaanderen

Succesvolle kweekvijvers maken deel uit van parkbeheerplan

Groenbeheerplan voor de Vlaamse Waterweg

FSC-label

Landmax regelt uw houtverkoop

Rondhoutveiling

Plaag van de letterzetter

De opmars van het tuinkantoor – wat kan er?

Vastgoedadvies | Lunchseminarie op 5 oktober

Jaarvergadering MTC zeer geslaagd!

Voedingssector kan sneller inspelen op droogteproblematiek

Industrie zet zich schrap voor de gevolgen van droogte

30 juni: deadline wijziging verzamelaanvraag i.h.k.v. bemestingsrechten

Burenregeling via AGR-GPS uitgesteld tot 1 augustus

5 vraagstukken bij de start van korte keten op je bedrijf

Fytolicenties met vervaldatum 24 november 2020 worden verlengd!

Minister Zuhal Demir over Vergunningsproblemen in de paardensport

Is het beleidsplan van uw gemeente realiseerbaar?

Werken bij Erfgoed en Visie?

De Fruit Trading Company een jaar na opstart

United Experts komt uit haar kot

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

Wat bij (alweer) een droge zomer?

Project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ van start! - Webinar 28 september 2020

Kurkdroog: nu al oppompverbod

Waarop moet je letten bij de aankoop en vervanging van een koelinstallatie?

Geef het volume van je aardappelvoorraad aan tegen 31 mei op belpotato.be

Overzicht Energiemarkten

AGR-GPS voor burenregeling

Limburg: Platteland Plus

Logiessubsidies, DLV draagt ook een steentje bij

Verander nu van energieleverancier

Hoeveel kan jij besparen op vlak van energie?

Driejaarlijkse analyse van peilputten

We komen langzaam uit ons kot.

Welke handhavingsacties staan er gepland?

Driejaarlijkse analyse van peilputten

Droogteperikelen in de akkerbouw

Wijzigingen belangrijke data voor de verzamelaanvraag

Geen verlenging van de Covid-maatregelen inzake omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planprocessen

Overzicht steunmaatregelen

Aangepaste maatregelen omgevingsvergunningsprocedure worden niet verlengd

Mestanalyses: sanctionering en voorwaarden

Ligt jouw bemestingsplan al klaar?

Online handelsplatform van de Fruit Trading Company gelanceerd

Boer zoekt hulp: openstaande vacatures in de land- en tuinbouwsector

Aanpassing voorwaarden derogatie

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Risico op legionella door corona | Leegstaande gebouwen & stilstaand water

Nutri2Cycle

Betalingsuitstel ondernemingskredieten en hypothecaire kredieten

Compensatiepremie in geval van significant omzetverlies

Sloopopvolgingsplan nodig voor uw bouwproject?

Limburg: Platteland Plus

West-Vlaanderen: 50% korting op lokale klimaatprojecten

Oost-Vlaanderen: LEADER 2020

Oost-Vlaanderen: subsidie voor energieambassadeurs

Twaalfde oproep voor de subsidie van strategische projecten

Projectoproep klimaatwijken

Wijzigingen omgevingsvergunningsaanvraag naar aanleiding van de corona-crisis

Aardgasprijzen staan historisch laag

Aardgasprijzen staan historisch laag

Nooddecreet ten gevolge van coronavirus

VLIF-maatregelen voor land- en tuinbouw door coronacrisis

Neem je nieuwe PV-installatie nog dit jaar in dienst

Fiscale maatregelen in tijden van coronacrisis

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector

Equivalente maatregelen

Call windmolens

Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag uitgesteld naar 15 mei

Maatregelen coronacrisis: wat met ondernemingen?

Maatregelen voor land- en tuinbouw door coronacrisis

De aardgasprijzen staan historisch laag; laat nu je aardgascontract vernieuwen

Uitstel voor Pig Rentability Day

Maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19

Maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19

Infosessies afschaffing landbouwvennootschappen

Studienamiddag 'De Moderne melkveestal: inrichting en sensoren'

Water is het nieuwe goud

Help! Ik denk dat ik asbest heb!

Vestigingsproblematiek in de paardenwereld

Infoavond en netwerkmoment Legionella en waterkwaliteit

Asbest in uitgevoerde technische verslagen?

Einde overgangsmaatregelen voor bagger- en ruimingsspecie

Denkt u aan een verkennend bodemonderzoek?

Volgt uw bedrijf de milieuwetgeving?

Boetes door een tekort aan vanggewassen

Stormweer tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp

Infomoment tuinbouw - DLV informeert!

Premiesubsidie bij brede weersverzekering

Projectsteun voor innovaties in de landbouw (VLIF)

Wanneer je werknemers ook ondernemers zijn… op bezoek bij Stal Van Hind!

BTW-listing: indienen tegen 31 maart 2020

Agridagen 2020

Limburg.net start met asbestophaling aan huis

Paardentoerisme in Vlaanderen - Een leidraad door het papierwerk…

De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Flashmoment grond- en loonwerkers

Opnieuw mooie resultaten voor de Milk Trading Company

Agridagen 2020

Een eigen windmolen op uw bedrijf?

Call groene warmte

Een eigen windmolen op uw bedrijf?

Nieuwe vergunningsplicht voor dierenasiels

Call Groene Warmte

Meld u nu aan voor bodemfonds Promaz

Subsidies voor logies

31/01/2020: deadline bevestiging status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit​

Een eigen windmolen op je bedrijf?

Call groene warmte

Derogatie in MAP 6: wat en hoe?

Is je fytolicentie nog steeds in orde?

Agro Expo: 25 tot 27 januari

Nieuwe mogelijkheden tuincentra afgeschaft

Wat je moet weten voor je komende aangifte bij Mestbank en VMM

Overgangsperiode destructieve asbestinventaris wordt verlengd

Binnenkort eerste biomethaan-WKK operationeel

Subsidies voor WKK-installatie lager vanaf 2020

Binnenluchtkwaliteit werklokalen: risico-analyse ventilatie

Fytonascholing

Overgangsperiode sloopverwerkingstoelating alsnog verlengd tot 31/12/2021

Preparation of water treatment study

Digestate - quality organic fertilize

Energiecoach stad Hasselt

Hydroponic cultivation

Project Proposal DIGEST-AID

Project Proposal FERTIMANURE

Biomethane

Aandachtspunten voor de landbouwsector na opstelling beleidsnota’s minister van Omgeving

Schrapping Vlareborubriek bij opslag kunstmest

VLIF-steun voor container- en trayvelden in de tuinbouw

Flashmoment Erfgoed

Flashmoment voor paardenhouders

Flashmoment thema tuin

Flashmomenten

Mestsamenstelling, voor welk systeem kies ik?

Inplanting nieuwe bedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied opnieuw onder druk

Registreer je voor gebruikersgroep Waterketen

Toekomstig verbod koelinstallaties met koelmiddelen met GWP ≥ 2500

Nieuwigheden VLIF-wetgeving

Premie voor produceren vleeskalveren

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2020

Grondwaterwinning in de paardensector

De stalling voor weidedieren onder de loep

Verlagen de subsidies voor aardgas-WWK in 2020?

Brede weersverzekering

Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

Uitzonderlijk vervoer

Meldingen nitraatmeldpunt uiterlijk tegen 30 september

Groenbedekkers en vanggewassen

Bedrijfsbezoek jonge starters 2019

Inforonde MTC najaar 2019

Plan-MER MAP 6

Landbouwers kunnen rekenen op droogtemaatregelen

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

14 juli: eerstvolgende deadline in MAP 6

Planologisch attest voor tuincentra

Subsidies voor WKK-installatie pak lager vanaf 2020

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

MAP 6: wat met de uitrijregeling? Een handig overzicht!

Het weidebeheer als startpunt voor het verduurzamen van de paardensector

Je paard in een natuurlijk landschap

MAP 6: Wijzigingen ten opzichte van MAP 5 voor paardenhouders

NER-verplichting voor paardenhouders

Het nieuwe mestactieplan goedgekeurd: MAP6 in een notendop

Verduurzaming in de landbouw

Bezwaar indienen bedrijfsstatus mogelijk t.e.m. 20 mei

In afwachting tot het nieuwe mestactieplan

VLIF selectie eerste kwartaal 2019

Nieuwe Europese meststoffenwetgeving zit in laatste fase voor publicatie

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Decreet voet- en buurtwegen in de pijplijn?

Getroffen door de Afrikaanse varkenspest? Vraag een tijdelijke VLIF-waarborg aan voor 1 juni 2019

Aanmeldingsperiode Milk Trading Company 2019 loopt af op 1 april

Verzamelaanvraag 2019

Aangifte integraal milieujaarverslag (IMJV)

Ophaalactie asbest in de Kempen

Deadline tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp: 28 februari 2019!

Overgangsperiode naar nieuwe MAP 6

Nieuwe VLIF investeringscodes

Overzicht VLIF 2018

VLIF innovatiesteun: oproep tot 31/01/2019

Versoepeling regels directe lijnen voor elektriciteit

Ontwerp MER MAP6

Wat met de droogteschade?

Gebruikers biociden gesloten circuit dienen zich te registreren tegen uiterlijk 31 december 2018

Geen vergunning in de paardenhouderij? Let op voor mogelijke sancties!

Vergunning energieproducten

Gevolgen voor uitbetalingen

Sloopopvolgingsplan: verplicht vanaf 5 juni bij aanvraag omgevingsvergunning

Voorafbetaling van belastingen zinvol?

Derogatie: wat en hoe?

Fytonascholing

Teeltvrije 1 meter zone langs waterlopen

Milk Trading Company gaat van start!

Aangepast vrijstellingsbesluit

Kan ik als startende paardenhouder subsidies krijgen voor mijn paardenhouderij?

Registratie biociden

Bodemstalen

PAS-lijst beschikbaar

Nieuwe indeling mazout, petroleum, zwavelzuur en andere gevaarlijke stoffen

Een rood, oranje of groen landbouwbedrijf?

Waardevolle en historische gebouwen en landschappen. Wat zijn de mogelijkheden?

Waar hoort een tuinaanlegbedrijf thuis?

Meergezinswoning in oude hoeve straks eenvoudiger?

Waar stockeer je de stalmest volgende winter?

Ik houd dieren als hobby. Heb ik NER’s nodig?

Heb ik een milieuvergunning nodig voor 18 paarden en 2 veulens?

Een alternatief voor de banklening; (her-)financieren via een winwinlening

Wat zijn de focusgebieden van MAP 5?

DLV-klant Vankelecom over het einde van het quotum in de melkveehouderij

Hoe als melkveehouder energie besparen?

Geen G-nummerplaat en technische keuring voor paardenhouders

Termijnmarkt grondstoffen kan varkensprijs bepalen

De wetten van de tuinaanleg: wat kan en mag?

Heb ik een vergunning nodig voor buitenpiste, overdekte paddock, binnenpiste?

Wat is zonevreemd wonen?

Heb je een milieuvergunning nodig voor het houden van dieren?

Schapen en geiten houden zonder administratieve zorgen

Voorafbetalingen 2019: nieuw rekeningnummer

Laatste weken om te genieten van de verhoogde investeringsaftrek

Voorafbetalingen en sociale bijdragen 2019 nakijken

inforondes 2019 - 2020

carry-back: aanvraag via bijzonder formulier vóór 24 oktober 2019

Vennootschappen die erkend willen worden als LO kunnen eindelijk erkenning aanvragen

Waar blijft de landbouwonderneming?

Barema 2018 | alleen semi-brutowinstcijfers akkerbouw omhoog

Betalingsfaciliteiten sociale bijdragen rundvlees- en fruitteeltsector

Laatste dagen voor uw BTW-listing van 2018!

De landbouwvennootschap bestaat binnenkort niet meer. Wat nu?

Vrijstelling sociale bijdrage voor varkenshouders getroffen door varkenspest

UBO-register: deadline 30 september 2019

Is je maatschap al ingeschreven in de KBO?

Bedrijfsvoorheffing betalen voor helpers, vaste werknemers en seizoenarbeiders uiterlijk op 15/1

Erven als langstlevende partner - vrijstelling van erfbelasting

Mijn loonwerker maakt een factuur zonder BTW. Kan dat?

De verbrekingsvergoeding

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingsaangifte

Loonwerk voor landbouwers in de bijzondere BTW-regeling

Uitstel sociale bijdragen wegens droogte

Nieuw erfrecht gaat in op 1/09/2018

Het landbouwbarema m.b.t. inkomstenjaar 2017

Voorafbetaling aanslagjaar 2019

Vergeet uw BTW-listing niet in te dienen

Herinneringsbrieven voor belastingaangifte forfaitaire landbouwers ten onrechte verstuurd

Steun om de melkproductie te verminderen niet belast!

Hervorming vennootschapsbelasting

Landbouwbarema gekend van 2016

Ruling vrijstelling schenking familiale ondernemingen

Koelinstallaties in gebruik? Opgelet! Vanaf 1 januari strenge aanpassingen.

Jaarlijkse aangiftes

Deadline bevestiging statuut gebruiker biociden

Nieuwe normen voor technisch verslag

Waterketen

Is uw grond vervuild?

Finale draft BBT inkuiping vaste houders

Warmte-integratie ter hoogte van de processen

Gebruikt u een elektromagnetische debietmeter voor de registratie van uw lozingsdebiet?

Netwerkavond Sloopopvolgingsplan: Wat na de overgangsmaatregelen?

Ondernemen: meer dan alleen bedrijfsvoeren

Vlaams Regeerakkoord: wat met GSC en WKC?

Vlaams regeerakkoord: milieu- en omgeving

Opgeruimd staat netjes!

Bodemsaneringen uitgevoerd met het Tersana Fonds

Opslag compost nu ook vergunningsplichtig

Vlarem-trein 2017 gaat van start op 1 oktober 2019

Verlagen de subsidies voor aardgas-WWK in 2020?

Innovatie en watergebruik binnen bedrijven

Belasting op drijfkracht

Periodieke onderzoeksplicht OVAM

Andere meststoffen worden meldings- en vergunningsplichtig

Binnenluchtkwaliteit werklokalen: risico-analyse ventilatie

Subsidies voor WKK-installatie lager vanaf 2020

Profex begeleidt als eerste studiebureau keuringen van biomethaaninstallaties

Overdracht van grond met blanco bodemattest

Infosessie legionella & waterkwaliteit op 13 juni

Heeft uw bedrijf een noodplan voor watergebruik?

Vlarema 7 goedgekeurd

Vlarem-trein 2019

Binnenkort eerste biomethaan-WKK operationeel

Netwerkavond 'Nieuwe spelregels voor sloop en afbraakwerken'

Tijdelijke natuur: een kans voor bedrijf en natuur!

Subsidie waterbesparend bedrijfsproject

Netwerkevent voor architecten

Klimaatverandering plaatst België voor uitdagingen

Renovatie en sloopwerken - de asbestinventaris

Goedkope energiedoorlichting voor Hasseltse bedrijven

Versoepeling regels directe lijnen voor elektriciteit

Vrijstelling saneringsplicht

Subsidiecall kleine en middelgrote windturbines

Ontbijtseminaries voor architecten

Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

Conformiteitsverklaring door OVAM valt weg

Bespaar op uw afvalwaterfactuur

Nieuwe call groene warmte, restwarmte, biomethaan

Vier gemeentes starten met de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigen

Energiebesparing met minimum aan energie

Bodemonderzoek bij risicopercelen

Is uw asbestinventaris in orde?

OVAM lanceert webloket voor EVOA-dossiers

Wijzigingen brandwetgeving scheppen mogelijkheden

Besparen op uw energiefactuur?

Binnenkort nieuwe regels bij afbraak en sloop van gebouwen

Historisch hoofdgebouw op be-MINE site wordt hoofdkantoor van United Experts

Ligt uw bedrijf zonevreemd? Wat zijn de mogelijkheden?

Gewijzigd energiebesluit

Nieuwe regels voor PAK-houdend asfaltgranulaat

Energiecoaching voor Gentse bedrijven

Periodieke onderzoeksplicht oriënterende bodemonderzoeken

Voorontwerp Vlarem trein 2017

Wijzigingen nullozerstatuut vanaf januari 2018

Saneringsfonds voor particuliere stookolietanks

Verstrengde aanpak bij lozing verontreinigd regenwater

Inzameling afvalolie: nieuwe code van goede praktijk

Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

Kijkglas niet aanvaard als geldig permanent lekdetectiesysteem

Financiële steun dankzij de ecologiepremie Plus (EP-Plus)

Wijzigingen Vlarema 6

Rechtstreekse elektriciteits- en gasleidingen mogelijk vanaf 2019

Nieuw bodemsaneringsfonds voor garage- en carrosseriesector

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Profex en Landmax verzoenen natuur en economie

Exergie is de nieuwe speler binnen de bedrijvengroep United Experts

Netwerkavond gewijzigde sloop- en afbraakregels

De vergunning voor kleinhandelsactiviteiten